browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Archiwum miesięczne: październik 2014

Góra Mocy – z pieszych wycieczek po Gdyni.

Gdynia, jako miasto, istnieje od niedawna, jednak i tu można odnaleźć miejsca z historią. Góra Św. Mikołaja (zwana też Świętą Górą lub Łysą Górą) znajduje się na terenie dzielnicy Chylonia. Jest to miejsce częściowo zapomniane, tylko okoliczni mieszkańcy są tu częstymi gośćmi. Jednak podczas mojej wycieczki, w sobotnie przedpołudnie, podczas lekkiego deszczyku, nie zauważyłem żywej … Continue reading »

Categories: Wędrówki różne | Leave a comment